Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
893/UBND-PYT 15/11/2022 V/v tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang ngườI
Lượt xem: 76
Tải về
912/UBND-VP 17/11/2022 V/v lựa chọn đơn vị UBND cấp xã triển khai điểm mô hình dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06
Lượt xem: 101
Tải về
360/QĐ-UBND 21/11/2002 QĐ v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu:n Thi công xây dựng Công trình: Cải tạo, sửa chữa đường trục xã Yên Tân ( đoạn từ QL 37 B đến đường Thành Xá)
Lượt xem: 92
Tải về
22/KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi)
Lượt xem: 89
Tải về
51/QĐ-UBND 10/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc “Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
Lượt xem: 70
Tải về
52/QĐ-UBND 10/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
Lượt xem: 69
Tải về
8355/QĐ-UBND 06/12/2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luataj
Lượt xem: 245
Tải về
181/TB-UBND 08/12/2017 Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiểu học huyện Ý Yên năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 222
Tải về
344-CV/HU 18/12/2017 V/v thực hiện nghiêm NQ số 17-NQ/TU, ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh, NQ số 15-NQ/HU, ngày 23/01/2013 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai
Lượt xem: 235
Tải về
25 KH/UBND 20/09/2022 Kế hoạch tổ chức rà, soát, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Lượt xem: 90
Tải về
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Tân- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Tân - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayentan.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang