image advertisement
 image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 654
  • Tất cả: 73068
UBND xã
LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN Xà

anh tin bai

Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND xã:

- Phụ trách chung, lãnh đạo điều hành mọi công việc của UBND xã theo luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015 và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Trực tiếp phụ trách: công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch; chủ tài khoản điều hành ngân sách xã; quyết định chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản

- Làm chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân xã; trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN; trưởng ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng của xã; trưởng ban quản lý xay dựng NTM, thôn/xóm kiểu mẫu; trưởng ban chỉ đạo VSATTP; trưởng ban chỉ đạo, phòng chống bệnh truyền nhiễm xã.

anh tin bai
anh tin bai

Chức năng, nhiệm vụ của Phó chủ tịch UBND xã:

- Phụ trách các lĩnh vực: công an, tài nguyên môi trường; văn hóa- thông tin, giáo dục- đào tạo, thể dục thể thao; lao động – thương binh xã hội; công tác tôn giáo; công tác dân số, gia đình và trẻ em và các lĩnh vực xã hội khác

- Phụ trách thêm các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, đê điều

- Giúp chủ tịch xã  điều hành hoạt động của UBND xã giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của chủ tịch khi chủ tịch đi vắng.

Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã

1/ Đồng chí: Nguyễn Tuấn Vinh

Sinh năm:        1985

Quê quán:        Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Thường trú:      Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Văn Phòng- Thông kê

Điện thoại:   0976442449

2/ Đồng chí: Ngô Sơn Hải

Sinh năm:        1962

Quê quán:        Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Thường trú:      Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Văn Phòng- Thông kê

Điện thoại:   0982047597

 3/ Đồng chí: Nguyễn Văn Mười

Sinh năm:        1965

Quê quán:        Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Điện thoại:   0987537827

4/ Đồng chí: Đỗ Thị Thắm

Sinh năm:        1991

Quê quán:        Xã Yên Lợi - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Lao động- TBXH

Điện thoại:   0367101486

5/ Đồng chí: Phạm Hồng Lịch

Sinh năm:        1990

Quê quán:        Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Địa chính- Tài nguyên môi trường

Điện thoại:     0393580804

6/ Đồng chí: Phạm Thị Quỳnh Giang

Sinh năm:        1998

Quê quán:        Thị Trấn Lâm - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Thường trú:     Thị Trấn Lâm- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Địa chính - Tài nguyên môi trường

Điện thoại:     0356413552

7/ Đồng chí: Trần Thị Hiền

Sinh năm:        1991

Quê quán:        Xã Yên Nghĩa- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Thành- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Tài chính- Kế toán

Điện thoại:     0983282992

8/ Đồng chí: Đỗ Danh Lợi

Sinh năm:        1983

Quê quán:        Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Văn hóa- Xã hội

Điện thoại:     0975477811

9/ Đồng chí: Hà Mạnh Tuấn

Sinh năm:        1995

Quê quán:        Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Tân- huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Chỉ huy trưởng quân sự

Điện thoại:     0973295453

Tin khác
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Tân- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Tân - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayentan.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang