Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
325 QĐ/UBND 21/09/2022 Quyết định v/v thành lập tổ rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về
326 QĐ/UBND 22/09/2022 Quyết định v/v kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sựn xã năm 2023
Lượt xem: 108
Tải về
327 QĐ/UBND 22/09/2022 Quyết định v/v thành lập tổ sử lý vi phạm luật NVQS xã năm 2023
Lượt xem: 103
Tải về
25 KH/UBND 20/09/2022 Kế hoạch tổ chức rà, soát, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Lượt xem: 104
Tải về
74/QĐ-UBND 25/07/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lợp mái tôn chống nóng 02 dãy nhà học trường mầm non xã Yên Tân
Lượt xem: 109
Tải về
86/QĐ-UBND 27/07/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Lợp mái tôn chống nóng 02 dãy nhà học trường mầm non xã Yên Tân
Lượt xem: 109
Tải về
87/QĐ-UBND 28/07/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v duyệt kế hoạch chọn nhà thầu Công trình: Lợp mái tôn chống nóng 02 dãy nhà học trường mầm non xã Yên Tân
Lượt xem: 125
Tải về
89/QĐ-UBND 01/08/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v chỉ định đơn vị thi công xây dựng Công trình: Lợp mái tôn chống nóng 02 dãy nhà học trường mầm non xã Yên Tân
Lượt xem: 154
Tải về
48/QĐ-UBND 08/05/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ vận động xã hội hóa kinh phi xây dựng mô hình “Camera an ninh công cộng” trên địa bàn xã Yên Tân.
Lượt xem: 64
Tải về
31/KH-UBND 10/05/2023 KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI & TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2023
Lượt xem: 82
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Tân- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Tân - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayentan.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang