Tổng số: 33
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
8355/QĐ-UBND 06/12/2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luataj
Lượt xem: 204
Tải về
181/TB-UBND 08/12/2017 Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiểu học huyện Ý Yên năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 188
Tải về
344-CV/HU 18/12/2017 V/v thực hiện nghiêm NQ số 17-NQ/TU, ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh, NQ số 15-NQ/HU, ngày 23/01/2013 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai
Lượt xem: 199
Tải về
331/QĐ-UBND 31/12/2021 Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại UBND xã Yên Tân
Lượt xem: 62
Tải về
14/KH-UBND 09/02/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mớ
Lượt xem: 46
Tải về
15/KH-UBND 09/02/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023
Lượt xem: 36
Tải về
22/KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai ( sửa đổi)
Lượt xem: 58
Tải về
2023/QH15 14/02/2023 LUẬT ĐẤT ĐAI
Lượt xem: 42
Tải về
12/KH-UBND 31/01/2023 MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN (Kèm theo kế hoạch số 12 /KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh)
Lượt xem: 60
Tải về
17/KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số xã Yên Tân năm 2023
Lượt xem: 38
Tải về
1234
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Tân- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Tân - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayentan.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang