image banner
Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
8355/QĐ-UBND 06/12/2017 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luataj
Lượt xem: 181
Tải về
181/TB-UBND 08/12/2017 Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiểu học huyện Ý Yên năm học 2017 - 2018
Lượt xem: 159
Tải về
344-CV/HU 18/12/2017 V/v thực hiện nghiêm NQ số 17-NQ/TU, ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh, NQ số 15-NQ/HU, ngày 23/01/2013 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai
Lượt xem: 162
Tải về
331/QĐ-UBND 31/12/2021 Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại UBND xã Yên Tân
Lượt xem: 40
Tải về
29 KH/UBND 30/09/2022 Kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Lượt xem: 34
Tải về
46 TB/UBND 05/07/2022 Thông báo
Lượt xem: 35
Tải về
335 QĐ/UBND 04/10/2022 Quyết định v/v thành lập ban chỉ đạo rà soát, điều tra phân loại hộ gia đình năm 2022
Lượt xem: 46
Tải về
325 QĐ/UBND 21/09/2022 Quyết định v/v thành lập tổ rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023
Lượt xem: 36
Tải về
326 QĐ/UBND 22/09/2022 Quyết định v/v kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sựn xã năm 2023
Lượt xem: 42
Tải về
327 QĐ/UBND 22/09/2022 Quyết định v/v thành lập tổ sử lý vi phạm luật NVQS xã năm 2023
Lượt xem: 46
Tải về
123
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Tân- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Tân - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayentan.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang