Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
346/QĐ-BBND 28/10/2022 Quyết Định về việc kiện toàn ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xã Yên Tân năm 2022
Lượt xem: 79
Tải về
97/TTr-UBND 27/10/2022 Tờ trình về việc đề nghị công nhận giữ vững, xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa năm 2022
Lượt xem: 69
Tải về
331/QĐ-UBND 31/12/2021 Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại UBND xã Yên Tân
Lượt xem: 62
Tải về
14/KH-UBND 09/02/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mớ
Lượt xem: 46
Tải về
15/KH-UBND 09/02/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023
Lượt xem: 36
Tải về
17/KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số xã Yên Tân năm 2023
Lượt xem: 38
Tải về
18/KH-UBND 14/02/2023 KẾ HOẠCH Phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023
Lượt xem: 48
Tải về
29 KH/UBND 30/09/2022 Kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
Lượt xem: 55
Tải về
46 TB/UBND 05/07/2022 Thông báo
Lượt xem: 50
Tải về
335 QĐ/UBND 04/10/2022 Quyết định v/v thành lập ban chỉ đạo rà soát, điều tra phân loại hộ gia đình năm 2022
Lượt xem: 69
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Tân- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Tân - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayentan.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang